search

רישום בטאבו

שאלת החוכר לדורות בפרויקטים להתחדשות עירונית: ריבוי העסקאות בתחום מציף שאלות חדשות-ישנות – ושלל מחלוקות

בישראל נהוגים מיני רישומים שונים ומשונים לעיתים, שאנו נחשפים אליהם לאחרונה במסגרת תחום ההתחדשות העירונית. עם הצורך לבצע עסקת תמ"א או פינוי-בינוי צפים ועולים להם כל הרישומים ה"עתיקים" - חכירה לדורות לתקופות שונות של חברות חלקה למיניהן, חכירות צולבות, בתים משותפים עם "קולב" משפטי בחדר פלוני - שלעית

  • © כל הזכויות שמורות