search

מס רכישה

"לעסקת רכישת מקרקעין במסגרת קבוצות רכישה צריך להיכנס בעיניים פקוחות ובלב שלם"

נושא קבוצות הרכישה עלה לאחרונה לכותרות לאו דווקא בהקשרים חיוביים. אני רוצה לפתוח כאן דווקא בחדשה אחרת, מעניינת כשלעצמה – ובוודאי חיובית יותר: לאחרונה דחה בית המשפט העליון ערעור של רשות המיסים לחייב מארגני קבוצות רכישה לשלם מס רכישה על הקרקע, לאחר שקבע, כמו בתי המשפט המחוזיים לפניו, כי המארגן אינו

חבות במס רכישה בעת קניית פרויקט תמ"א 38? המילה האחרונה בנושא עוד לא נאמרה

האם קניית פרויקט תמ"א 38 מיזם אחר מחייבת את הקונה לשלם מס רכישה? מתברר שהשאלה הזו העסיקה יזמים רבים בשנים האחרונות, ולמרות שהתקבלה החלטה משפטית בנושא – שנראתה סופית ומכרעת – נראה שהנושא עדיין פתוח, וכי עדיין לא נאמרה המילה האחרונה. אז היכן אנחנו עומדים כיום, ומה הסיכוי שהצד הרוכש אכן יחויב במס רכ

סקירת הרבעון הראשון של 2020: היקף המכירות בשוק החופשי – הנמוך מבין הרבעונים הראשונים מאז 2009

סך הדירות שנמכרו בשוק החופשי ברבעון: כ-22,200 • שוק המשקיעים בשפל: השבח הממוצע ירד ב-21%, ומחצית מהמשקיעים שהחזיקו בדירה עד שלוש שנים – מכרו אותה בהפסד ריאלי • סקירה מיוחדת של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות