search

לוגיסטיקה ואחסנה

מדע בדיוני שהופך למציאות: כיצד משבר הקורונה מחולל שינוי בתחום הנדל"ן מסביב לעולם?

בשל משבר הקורונה העולמי, ועל אף העובדה כי לכאורה העולם עצר מלכת בהרבה תחומים, הרי שנגיף הקורונה הביא עימו לכל הפחות בשורה טובה אחת: הוא הזניק את השימוש בטכנולוגיה ייעודית בענף הנדל"ן וזירז תהליכים מתהווים באופן מדהים ומפתיע כאחד. 

במסגרת סקירה זו נתייחס לכמה שינויים ושיפורים טכנולוגיים

  • © כל הזכויות שמורות