search

חוק זכויות תלת-ממד

חוק זכויות תלת ממד: החוק שלא שמעתם עליו – ומהווה מהפכה של ממש

שוק הנדל"ן עובר תמורות במהירות הבזק. עם זאת, לא הכול תופס כותרות. במאמר זה נסקור את אחד התיקונים החשובים שבוצעו בחוק המקרקעין לאחרונה, שנכנס לתוקפו ביום 17.12.19. לא רבים מודעים לחשיבותו, אולם התיקון מהווה מהפיכה של ממש בדיני המקרקעין, ולמצער מעגן הלכה למעשה את הפרקטיקה הנוהגת. מדובר למעשה בחוק ז

  • © כל הזכויות שמורות