search

חוק התכנון והבנייה

תזכיר החוק החדש: היתרון העצום של תמ"א 38 נמחק – וכל הכוח חוזר לרשויות המקומיות

תזכיר חוק התיקון לתכנון והבנייה שהופץ בימים אלה עוסק במגוון נושאים, ומהווה את השינוי המקיף והמהותי ביותר בחוק מאז תיקון 101 שאושר לפני כחמש שנים. הנושאים שהוא נוגע בהם, בין היתר, הם קביעת חלופה לתמ"א 38, ביטול מוסד ההקלות, צמצום השימוש בהנחיות מרחביות והסדרת קביעת שטחי ציבור במגרשים פרטיים במסגרת

עתירה נגד מדיניות התמ"א החדשה של עיריית בת ים: עשרות יזמים טוענים כי היא "לא חוקית והוחלה באופן רטרואקטיבי"

היזמים טוענים כי מסמך המדיניות החדש יביא לביטול כמעט מוחלט של פרויקטים מסוג תמ"א 38 בעיר • העירייה בתגובה: "נערכה עבודת מטה מסודרת שבחנה את הנושא במשך יותר משנה" • מסמך העתירה - בכתבה

שר הפנים: ישיבות מוסדות התכנון יוסיפו להתקיים בהיוועדות חזותית – לשלושה חודשים נוספים לפחות

השר חתם על צו מתאים, שיאפשר "להמשיך ולקיים את הליכי התכנון ורישוי הבנייה כסדרם על אף המגבלות הקיימות" • מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר, פרסמה הנחיות מפורטות בהמשך לצו • כל המסמכים הנוגעים להחלטה - בכתבה

סוגיית היתרי הבנייה: מישהו חייב לשים סוף למציאות בלתי נסבלת של בירוקרטיה ולסרבול מתמשך

ישראל 2020 היא מדינה כושלת בכל הקשור להוצאת היתרי בנייה: כדי להוציא היתר, אדם זקוק לשירותי עורך דין צמוד, ואם זה לא מספיק – הרי שאחת לכמה חודשים מעמיסים עוד יועץ שצריך לקחת במטרה להוציא היתר. תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה נכנס לתוקפו בין השנים 2014–2016, כדי להקל, כביכול, את הבירוקרטיה של מערכות

תקדים בעליון: מוסדות התכנון יידרשו לבחון הסכמות פוזיטיביות כתנאי להיתר בנייה ברכוש משותף

המשמעות – ההפרדה בין היבטי התכנון והקניין נפרצה, וכעת על מוסדות התכנון להבין הבנה בסיסית לכל הפחות בחוק המקרקעין • עו"ד מורן גור: "החלטה חשובה שתשליך גם על סוגיות נוספות" • לשון פסק הדין - בכתבה

   1 2 3 > >>
  • © כל הזכויות שמורות