search

ועדות התכנון

אסטרטגיית יציאה? על משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון להקים כבר עכשיו צוות ליום שאחרי

כמו מירב המערכות השלטוניות, גם מערכות התכנון מתפקדות מאז תחילת משבר הקורונה באופן חלקי בלבד. חלק מהעובדים עושים מאמץ ניכר וראוי לקדם עניינים שנמצאים בטיפולם, בעיקר באמצעות "עבודה מהבית", ויש ועדות, כדוגמת הוועדה המחוזית תל אביב, שמנהלות ישיבות פנימיות דרך ה"זום" - והמאמצים ראויים לשבח.

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות