search

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז

ביהמ"ש המחוזי: "תשלום מראש של היטלי פיתוח וקיבוע מראש של היטל השבחה טרם הלכת דירות יוקרה – אינם חוקיים"

שתי חברות בנייה תבעו את המועצה המקומית גני תקווה ואת הוועדה המקומית "מצפה אפק" על ביטול הסכמים שנחתמו לפני ההלכה המדוברת • ביהמ"ש דחה את התביעה, אך ביקר את הגופים וביטל את חיוב היטל ההשבחה

העברה במתנה של קרקע שנחתם לגביה חוזה קומבינציה - תיחשב כקרקע או כדירה?

בשנים האחרונות אנו נחשפים ליותר ויותר עסקאות קומבינציה שיוצאות לפועל, ולדרכי מיסוי שונות שהן מביאות איתן. עסקת קומבינציה, כידוע, היא עסקת חליפין שבמסגרתה מוכר בעל זכויות במקרקעין חלק מזכויותיו לקבלן, תמורת חלק בנכס שייבנה על חלקו במגרש נדל"ן, כגון דירות. השיטה הזו יוצרת מציאות שונה מעסקת נדל"ן "ר

  • © כל הזכויות שמורות