Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 297 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).

You are here

על המומחה

עו"ד משה רז-כהן נבחר מבין כל עורכי הדין המייצגים את הועדות המחוזיות ברחבי הארץ (מעל 20 עורכי דין)
לשמש כיועץ משפטי ליחידה הארצית לפיקוח על בניה במשרד הפנים, בתפקיד זה כיהן עד לאחרונה.
במסגרת תפקידו קבע הנחיות למפקחים ולתובעים בועדות התכנון והבניה השונות ברחבי הארץ, ניסח הצעות חוק, השתתף בישיבות שהתנהלו בנוכחות שר הפנים לשם גיבוש מדיניות האכיפה.
וכן, הרצה בפני גורמי אכיפה במשרד הפנים בנושאי אכיפה לפי פרק י' שבחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.

עו"ד משה רז-כהן פרסם לאחרונה ספר משפטי מקיף בן 620 עמודים מהווה מחקר ראשוני בתחום האיחוד והחלוקה.
הספר נסמך על ספרות בינלאומית, מחקרים תיאורטיים ופסיקה בתחום.
וכולל בחובו הן ניתוח תיאורטי לצד ניתוח מעשי של הסוגיות המתעוררות בתחום זה, אשר מעטים מתמחים בו.

עו"ד משה רז-כהן מרצה בתחומי מקרקעין שונים לרבות:
פינוי בינוי; איחוד וחלוקה; תכנון והבניה; מינהל מקרקעי ישראל; מיסוי מקרקעין.