Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 297 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).

You are here

על המומחה

עו”ד מוטי איצקוביץ, בעל תואר במשפטים וחשבונאות, 
מייעץ ומלווה יזמים וקבלנים שונים בכל הנוגע לחיובי האגרות וההיטלים המוטלים עליהם ולרבות הגעה להסכמי פיתוח מוסכמים עם רשויות מקומיות שונות.
בנוסף, מנהל מערך של הגשת מאות השגות, עררים, תביעות. 
עו”ד איצקוביץ מנהל הליכים בכל הערכאות ולרבות הליכים בנושא אגרות שמירה, אגרות אשפה, אגרות קבלנים שונות וכיו”ב.
כמו כן, עוסק בנושאי תכנון ובניה לרבות מתן חוות דעת משפטיות בנושא.
ייצג לאורך הקריירה שלו קבוצות תובעים רבות בענייני סעיף 197 לחוק התכנון והבניה וכן בענייני הפקעות שבוצעו על ידי מע”צ ורשויות התכנון.

בכל הנושאים הכתובים לעיל השיג עו”ד איצקוביץ חסכונות משמעותיים והשיב לנישומים כספים רבים.