Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 297 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).

You are here

על המומחה

עו"ד, רו"ח, שותף באשכול המיסים ומנהל מחלקת מיסוי נדל"ן, טארק דיביני מתמחה בטיפול בסוגיות מס תוך בחינה מקיפה הן של ההיבט החשבונאי והן של ההיבט המשפטי.
מלווה ומייעץ לתאגידי נדל"ן, מוסדות פיננסיים, חברות מסחריות ומלכ"רים מובילים. משמש כמרצה למיסים בפורומים מקצועיים ובמוסדות אקדמיים מובילים, לרבות אוניברסיטת בר-אילן, המרכז הבינתחומי בהרצליה, המרכז האקדמי שערי משפט. 
כמו כן, פעיל במסגרת ועדות המיסים הן בלשכת עורכי הדין והן בלשכת רואי החשבון.

בעל תואר בוגר (B.A) בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר (B.A) בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר(LL.B) במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ובעל תואר מוסמך (LL.M) במשפטים במסלול מסחרי מאוניברסיטת תל אביב. חבר לשכת רו"ח משנת 2003 ולשכת עו"ד משנת 2007.