Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 297 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).

You are here

על המומחה

גדי בן חיים, ראש תחום השקעות נדל"ן בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים בע"מ, מרכז את ההשקעות בנדל"ן שמבצעת קבוצת הראל החל משנת 2006. במסגרת תפקידו הינו אחראי על השקעות נדל"ן בהיקף של מיליארדי ש"ח, בארץ ובחו"ל. 
התפקיד כולל ניהול ואחריות מלאה על הליך ההשקעה, לרבות איתור ובחירת הנכסים, מבנה ההשקעה והיבטי המיסוי, ניהול המו"מ וגיבוש תנאים מסחריים, בדיקות נאותות, קבלת אישור ועדות השקעה ודירקטוריונים, יישום וביצוע העסקה ולאחר ביצועה, מעקב אחר ניהול הנכס, השבחתו ומכירתו. 
כמו כן, מכהן גדי בן חיים כדירקטור במספר חברות וכחבר ועדות השקעה מטעם הראל. 

בנוסף, מרצה בקורס ניהול פרוייקטים בנדל"ן, השקעות ויזמות נדל"ן.