Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 297 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).

You are here

על המומחה

אריאל וטרמן, מהנדס העיר חיפה וראש מנהל ההנדסה משנת 2006.
במסגרת תפקידו אחראי על תחום הפיתוח האורבאני פיתוח התשתיות והבנייה הציבורית.
שותף ואחראי בפיתוח חזון העתיד של העיר בתחום ההתפתחות הפיזית, שיפור רווחת ואיכות החיים של התושבים.
אחראי על קידום התכנון המרחבי של העיר, כולל הכנת תכניות אב, תכניות מתאר ותכניות למתחמי מגורים ותעסוקה חדשים.
יעוץ לרה"ע ולגורמים עירוניים בנושאים שבאחריות מהנדס העיר.

בעברו, אדריכל העיר רעננה וסגן מהנדס העיר 1997-2006.
אדריכל בכיר במשרד משה צור אדריכלים 1990-1997.
בעל תואר ראשון באדריכלות בטכניון, 1986-1991 (בהצטיינות) ותואר שני בתכנון ערים ואזורים בטכניון, 1999-2003.