חדרה

העיר חדרה נמצאת בשנים האחרונות בתנופת פיתוח משמעותית. מלבד נתוניה הטבעיים, שכוללים את המיקום במרכז הארץ, השטחים הטבעיים הייחודיים וחוף הים, לעיר שני מאפיינים חשובים נוספים, המשפיעים על התכנון והמימוש בה - שטחה המוניציפלי גדול ומפורש, וכ 94%- משטחה נמצא בבעלות פרטית. מסיבות היסטוריות, קיימת יתרה גדולה של שטחים פנויים לפיתוח המשלימים את המרקם העירוני הקיים, לצד מרכז עיר ותיק הבנוי בצורת גריד צפוף ומאפשר התחדשות עירונית משמעותית. לחדרה יש פוטנציאל התפתחות עצום הן מבחינת בנייה למגורים, והן מבחינת בנייה מניבה לתעסוקה, מסחר ותעשייה. 

 

בעיר מקודמות תכניות משלושה סוגים עיקריים: מתחמים חדשים בהתאם לתכנית המתאר חד/ 2020 , בהם מושם דגש על תכנון עירוני, צפוף ומקיים; עיבוי מבוקר במרקמים הקיימים לפי חד/ 2020 ; והתחדשות עירונית משמעותית. 

 

מתוך הבנה שעל מנת לחזק את העיר ולעודד הגירה חיובית אליה יש לחזק ולהעצים את מרכז העיר, אנו מקדמים, בעזרת הרשות להתחדשות עירונית, תכנית מתאר להתחדשות עירונית עבור מרכז העיר, שהיא בין הגדולות בארץ. התכנית מגדירה צירים עיקריים שיועצמו ויצופפו, בחפיפה לצירי העדפה לתחבורה ציבורית, תוך מתן מענה למבני ציבור, מסחר ותעסוקה מקומיים. כמו כן, בשכונת גבעת אולגה במערב העיר, אושרה השנה תכנית מתאר להתחדשות עירונית, המגדירה מתחמים המיועדים לפינוי-בינוי תוך שמירה על המרקם המסורתי בשאר השכונה. 

 

האתגרים בהתחדשות עירונית הינם רבים, כשהעיקרי בהם  הינו מציאת האיזון בין תכנון מיטבי ובין כדאיות כלכלית. זאת כמובן בדגש על הקישור למרקם העירוני, המרחב האורבני והקצאת שטחים לטובת כלל הציבור.

 

צביקה גנדלמן
ראש עיריית חדרה

כל הזכויות שמורות למדד התחדשות עירונית 2020 בניית אתרים בניית אתרים