חולון

עיריית חולון עמלה בשנים האחרונות על תוכנית התחדשות עירונית, שנמצאת ערב הפקדה בוועדה המחוזית. תוכנית זו עתידה
להחליף את תמ"א 38 בחולון והיא מותאמת לתנאיה ולצורכיה הייחודיים של העיר. העקרונות המובילים בתוכנית הם יצירת תועלות ציבוריות בהתאמה לתוספת האוכלוסייה שצפויה, שמירה על אופי העיר תוך מתן אפשרות לפיתוח מבוקר, עידוד קידומם של מתחמים בהריסה
ובבנייה וריסון תכנון המגרש הבודד בחיזוק, כמו גם יצירת ודאות תכנונית מחד, ומנגנון מעקב ובקרה מאידך, על מנת לוודא מתן
שירותים ציבוריים נאותים לכל אורך חייה של התוכנית.


ראוי לזכור כי ההתחדשות העירונית אינה עוסקת רק בתוספת מגורים, שכן זהו מושג רחב שכולל בתוכו התייחסות גם לכל שימושי הקרקע שנדרשים בעיר, תוך מתן דגש על המרחב הציבורי לשם תמיכה במגורים והשלמת התפקוד היומיומי. משום כך, אנו מקדמים מסמכי מדיניות לרחובות ולאזורים שלמים, מתוך הבנה כי פרויקט כזה או אחר מהווה חלק ממכלול שלם.


בנוסף, מצויה בימים אלה בביצוע בחולון תוכנית להקמת מערכת תחבורה עתירת נוסעים מגוונת ורחבה. המערכת עתידה לרשת את העיר כולה, כך שבעוד כמה שנים תהיה חולון כולה מונגשת ומקושרת למערכת תחבורה ציבורית יעילה ושירותית, וזהו אחד ממנועי פיתוח העיר המשמעותיים. אזור התעשייה, המסחר והתעסוקה הגדול בעיר מקודם אף הוא במסגרת תוכנית מדיניות, שנותנת מענה ליוזמות פרטיות, וזאת במקביל לקידום שלוש תוכניות משמעותיות שאנו מקדמים במגרשים שבבעלות העירייה, כאשר בכל תוכנית התחדשות אנו מקפידים לשלב שטחי מסחר, תעסוקה ושטחים ציבוריים, פתוחים ומבונים גם יחד.

מוטי ששון
ראש עיריית חולון

כל הזכויות שמורות למדד התחדשות עירונית 2020 בניית אתרים בניית אתרים