מימון התחדשות עירונית – איך עושים את זה נכון , ונהנים מתשואה גבוהה?

מני בן מאור וחן לוי

* הכותבים עו"ד מני בן מאור, וחן לוי

תחום ההתחדשות העירונית עדיין דורש מומחיות, שכן למרות ההתקדמות שנעשתה בתחום בשנים האחרונות נותרו אתגרים רבים: התנהלות מול הרשויות שמשנות תדיר את גישתן כלפי התחדשות עירונית, הליך בירוקרטי סבוך וארוך עד לקבלת היתר, שחיקה בכדאיות הכלכלית, היעדר חסמי כניסה המאפשר כניסת יזמים ללא ניסיון וללא איתנות פיננסית, יועצים וקבלני משנה שפוגעים בפרויקט במקום לקדם אותו, חאפרים מאכרים ועוד.
במצב הדברים היום, גם יזם מנוסה שרצה הגורל והצליח לקבל מימון חוב בכיר מבנק או מגוף מוסדי, צריך להגיע לשלב מתקדם בפרויקט תוך השקעת הון ניכר ועמידה בשלל תנאי הגוף המממן, על מנת להיפגש עם הכסף - וגם אז רוב המימון בפועל נעשה מהמכירות. קושי זה מוכפל כאשר מדובר ביזמים הבונים מספר פרויקטים במקביל. משכך, נוצר הצורך של יזמי ההתחדשות העירונית לגייס הון עצמי ממקורות חוץ־בנקאיים ובכך לעמוד בדרישות הגוף המממן או להחליפו. יתרה מכך, ישנה חשיבות מכרעת לכך שהגוף שממנו יגייס היזם את ההון העצמי יהיה בעל מומחיות, ניסיון ומוניטין בתחום, כזה שמכיר את האקו־סיסטם של עולם ההתחדשות העירונית, ומעבר למימון עצמו יספק ליזם גם ליווי, ייעוץ והכוונה מקצועית ובכך יעזור לו למקסם את סיכויי הפרויקט להצלחה.
הלמן־אלדובי התחדשות עירונית: הפתרון המושלם ליזמים וההזדמנויות למשקיעים
הרצון לתת מענה למימון חוץ־בנקאי מקצועי המתמחה בהתחדשות עירונית הוביל בשנת 2019 להקמת קרן הלמן־אלדובי התחדשות עירונית, אשר הינה שותפות מוגבלת ציבורית המנוהלת על ידי בית ההשקעות הוותיק והמוכר הלמן־ אלדובי וקרן דייברגון המממנת בהצלחה פרויקטי התחדשות עירונית מאז שנת 2013 . הלמן־אלדובי התחדשות עירונית נוסדה ומנוהלת על ידי מומחי מימון ויזמות נדל"ן מהבכירים בישראל, עם ניסיון של עשרות שנים, המחזיקים בידע ובכלים של בית השקעות, וגם בניסיון ובמומחיות ארוכת שנים בתחום ההתחדשות העירונית. הקרן מציעה מודל מתקדם המאזן בין מתן פתרונות מימון חכמים, גמישים ויצירתיים המתמקדים בצורכי היזם, לבין פיקוח הדוק ושימוש זהיר באשראי של משקיעים, והכול בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן. 
איך זה עובד?
בהשקעה מינימלית של 150,000 שקל בלבד, הקרן של הלמן־אלדובי התחדשות עירונית  מאפשרת למשקיעים ישראלים, באמצעות תשקיף ציבורי, גישה לתחום מימון הנדל"ן המגובה במעטפת בטוחות ובפיזור של פרויקטים. 

כך, הקרן מציעה פוטנציאל השקעה ללא קורלציה לשווקים עם רגולציה, שקיפות וביטחון של קרן ציבורית. מנהלי קרן ההתחדשות העירונית של הלמן־אלדובי בוחרים בקפידה את ההשקעה בפרויקטים תוך איתור, מיון וסינון פרויקטים, ביצועי בדיקת נאותות ואישורים קפדניים בוועדת השקעות של הקרן בדירקטוריון. לאחר אישור פרויקט, הקרן מתקשרת בחוזה מימון עם היזם, מקבלת ורושמת לטובתה את הבטוחות ומעבירה את המימון בהתאם לאבני הדרך הקבועות בחוזה. לאחר ההתקשרות מקבלת הקרן מהיזם את תקבולי הקרן והריבית בשיעורים ובמועדים בהתאם לחוזה. 

בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן, הקרן תלווה פרויקטים החל משלב ההיתר בתנאים, תממן עד 70% מעלות פרויקט ולתקופה של עד 48 חודשים, תבחר יזמים עם ניסיון מוכח ולאחר ביצוע בדיקת נאותות קפדנית ליזם ולפרויקט עצמו, תבטיחa את המימון באמצעות בטוחות ו/או שעבודים ראויים ותמנה מפקח חיצוני ואובייקטיבי מטעמה, שיפקח על התקדמות הפרויקט. 

מאז הקמתה הקרן גייסה יותר מ־ 110 מיליון שקל.

מאמרי דעה נוספים

כל הזכויות שמורות למדד התחדשות עירונית 2020 בניית אתרים בניית אתרים