לוגו מדד

דברי פתיחה

דלית זילבר מנכ"לית מינהל התכנון

מינהל התכנון

צפיפות המגורים - לב השיח של מערכת התכנון, היא אלמנט מרכזי המכתיב את אופי המרקם הבנוי וחיי תושביו. בשנים האחרונות מערכת התכנון מתמודדת עם אתגרים הנוגעים בשאלת הצפיפות בכל קצוות הקשת התכנונית: התחדשות המרקם העירוני, עיבוי וציפוף היישובים הכפריים, פִרְוּור ותוספת מאסיבית של מתחמים עירוניים בשולי הערים, וחוסר האיזון בין המרכז לפריפריה.

הצורך בפיתוח מרחבים אורבניים איכותיים, מהותי במיוחד במדינת ישראל שמעל ל-%90 מאוכלוסייתה מתגוררת ביישובים המוגדרים כעירוניים, ושקצב גידול האוכלוסין הוא מהגבוהים במדינות המפותחות. צפיפות המגורים בישראל היא מהגבוהות בעולם ועולה על 400 נפש לקמ"ר, אך צפיפות המגורים בערים נמוכה מאוד יחסית לערים באירופה ובארה"ב.

מעבר לצורך הדוחק בתוספת יחידות מגורים, ההתבוננות בערים הנתפשות כאיכותיות בעולם מעלה כי סביבות עירוניות צפופות, קומפקטיות ואינטנסיביות מאפשרות שימוש מיטבי בקרקע ובתשתיות. סביבות כאלו גם מעניקות איכות עירונית גבוהה יותר במגוון פרמטרים חיוניים: תשתיות תנועה הנשענות על תחבורה ציבורית, רכיבה על אופניים והליכה ברגל, הזדמנויות - אנושיות, כלכליות, תרבותיות, וסביבתיות.

שירותי בריאּות וחינוך ויכולת לייצר מגוון טיפולוגיות ואפשרויות מגורים. ההתחדשות העירונית מתווה הזדמנות ואופק תכנוני לחידוש העיר ולהעלאת הצפיפות העירונית, תוך ייעול השימוש במשאב הקרקע, הרחבת היצע הדיור ויצירת מרחב ציבורי איכותי. קידומה במבט צופה פני עתיד - ולא מתוך 'ראייה משברית', נמצא בראש סדר היום של מִנְהָל התכנון. לפיכך מתמקד מנהל התכנון בתכנון איכותי לצד אישור יחידות הדיור, ופועל ללא לאות לפיתוח כלים, אמצעים תכנוניים ומסמכי מדיניות ליצירת עירוניות טובה ותכנון איכותי.

בכלל זה מקודם שינוי, בהוראות תמ"א 35 בנושא צפיפות המגורים, שיוביל לארגון המרחב העירוני מחדש, יתבסס על עקרונות העיר הקומפקטית ויביא לשיפור איכות חיי התושב. עיקרו של השינוי הוא מעבר מדיון בצפיפות נטו במגרשי המגורים, לדיון בצפיפות ברוטו בסביבת המגורים -בהתמקדות בנושאים של: עירוב שימושים בשכונות, מרחקי הליכה והניידות במרחב העירוני, יעילות השימוש בשטחי ציבור ועוד.

כדי לבסס נורמות תכנוניות בתחום ההתחדשות העירונית, פרסם מִנְהָל התכנון מדריך המתייחס להיבטים תכנוניים, חברתיים וכלכליים של תוכניות בתחום. בהתאם למדריך מוגשות היום, בכל רחבי הארץ, תוכניות להתחדשות עירונית.

המתווה הנכון לקידום תוכניות להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים, טמון בתוכניות מפורטות, שיכללו במידת האפשר מתחמים שלמים, וזאת לאחר שתגובש מסגרת תכנונית כוללת - במסגרת תוכנית מתאר כללית להתחדשות עירונית.

בהתאם לתפיסה זו התקבלה החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מנובמבר 2019 לפיה תוקפה של תמ"א 38 יפקע בחודש אוקטובר 2022 . במסגרת פעילותו של מִנְהָל התכנון לפיתוח כלים ומנגנונים חליפיים, פורסם תזכיר חוק מקיף אשר מציע, בין היתר, מסלול חלופי לתמ"א 38.

בימים אלו המסלול נדון בכנסת.

כמו כן, מִנְהָל התכנון פרסם מכרז תקדימי לצוותי תכנון להכנת מסמכי מדיניות, תוכניות אב, תוכניות אסטרטגיות ותוכניות מפורטות להתחדשות עירונית. במכרז זכו 15 צוותי ליבה. בנוסף, פורסם קול קורא לרשויות מקומיות וללשכות התכנון המחוזיות להגשת הצעות של מתחמי: מגורים, מסחר, תעסוקה ותעשייה המתאימים להתחדשות עירונית. כמענה לקול הקורא הייחודי, הוגשו 108 הצעות מרשויות מקומיות וממחוזות ברחבי הארץ.

בשלב זה הותנעה העבודה בנוגע לארבעה מתחמים ואושר תקציב לחמישה מתחמים נוספים.

לאור החשיבות, בראייה מתכללת, של שילוב מערכות התחבורה הציבורית עם התכנון האורבני, עלה הצורך לסנכרן באופן מיטבי בין פיתוח התשתיות לבין הבינוי המתוכנן בקרבתן. מערכות הסעת ההמונים המתוכננות והנבנות במטרופולין ת"א ובמחוז ירושלים, מייצרות פוטנציאל להתחדשות עירונית במתחמים רבים לאורך הצירים.

בהתאם לכך, בוועדות המחוזיות: ירושלים, מרכז ותל אביב, אושרו מסמכי מדיניות להעצמת זכויות לאורך צירי המתע"ן, ובסביבת התחנות. כמו כן, הורתה המועצה הארצית על עריכת תוכנית מתאר ארצית לפיתוח מרחב תחנות המטרו - תמ"א/70,

אשר מטרתה להתוות את מדיניות התכנון האורבני ולקדם את הפיתוח ואת ההתחדשות העירונית, סביב תחנות המטרו המתוכננות ומעל מתחמי הדפו.

בהמשך ישיר לקידום איכות התכנון, מִנְהָל התכנון הוביל מתווה לביטול ההקלות הכמותיות (שאושר במסגרת חוק ההסדרים). שימוש בכלי תכנוני זה של הקלות הלך וגבר בשנים האחרונות באופן שהפך את ההקלה לכלל ולדבר שבשגרה, ואת הרישוי תואם התוכנית – לחריג. מצב המוביל לפגיעה באיכות התכנון כפי שנקבע בתוכניות החלות.

כולי תקווה שהעשייה הנרחבת והמגוונת של מִנְהָל התכנון בשנים האחרונות, אשר תמציתה מתוארת לעיל, תביא ליצירת תכנון איכותי יותר ועירוניות טובה - השמה את האדם במרכז. אני מקווה שבשנים הקרובות ההתחדשות העירונית תוסיף לגדול ולהתפתח, ותביא לשיפור נוסף באיכות חיי התושבים.

כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ואתר מדלן 2022בניית אתרים בניית אתרים